Банкеръ Daily

Новини

Александър Леков излиза от управлението на Райфайзен АМ (България)

БФБ-София вписа в регистъра си промени в управителните органи на управляващото дружество Райфайзен асет мениджмънт (България) ЕАД, съобщиха от борсовия оператор. Александър Александров Леков е заличен като член на Управителния съвет и като изпълнителен директор. За нов член на борда е вписан Кристин Юлий Коен.


Дружеството се представлява винаги от председателя на Управителния съвет Михаил Атанасов заедно с един от другите членове на съвета Иван Стоев или Кристин Коен.


Райфайзен асет мениджмънт (България) управлява шест договорни фондове: Райфайзен (България) Балансиран доларов фонд (RTT3), Райфайзен (България) Балансиран фонд (RTT1), Райфайзен (България) Фонд акции (RTT2), Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в евро (RTT4), Райфайзен (България) Фонд облигации (4R31), Райфайзен (България) Фонд Паричен пазар (4R21).


Райфайзен асет мениджмънт (България) е изцяло собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД, която и през 2011 г. затвърждава водещата си позиция в инвестиционното банкиране. Българската банка е 100% собственост на Райфайзен банк Интернешънъл АГ и е сред лидерите на българския междубанков валутен пазар, както и в сегмента на клиентските валутни операции и управлението на активи.


Компанията е първото управляващо дружество на българския пазар, което предлага едновременно комбинация от чуждестранни и местни фондове. По този начин потенциалните клиенти могат да инвестират както в български активи, така и в най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб.


Райфайзен асет мениджмънт (България) е лицензирано от Комисия за финансов надзор с решение от 22 декември 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във