Банкеръ Daily

Новини

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ УВЕЛИЧИ ДЕЛА СИ В РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ

Александър Александров, член на съвета на директорите на Развитие Индустрия Холдинг АД, чрез свързани лица е придобил 13 729 броя акции, представляващи 1.4% от капитала на холдинговото дружество, съобщиха от БФБ-София. След тази сделка Александров притежава пряко 0.886% , а чрез свързани лица още 25.119 на сто от капитала на бившия приватизационен фонд, или общото му участие е 26.005 процента. Прехвърлянето е регистрирано в Централен депозитар на 7 ноември. Корпорация Развитие КДА е с дял от 21.46% от капитала, а останалата част се държи от група физически лица.
За първите девет месеца на тази година Развитие Индустрия Холдинг е отчело нетна неконсолидирана загуба в размер на 110 хил. лв. спрямо отрицателен финансов резултат от 32 хил. лв. за същия период на 2005 година. Холдингът притежава инвестиции в 10 дружества, от които 7 са дъщерни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във