Банкеръ Daily

Новини

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ СПИРА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТИТЕ ЗА 2001 Г.

От 1 октомври 2007 год. Албена Инвест Холдинг АД - к.к. Албена преустановява изплащането на дивидента за 2001 г., поради изтекла петгодишна давност, на основание чл. 110 от Закона за задълженията и договорите, стана ясно от сайта на БФБ-София.
Към момента акционерите на бившия приватизационен фонд могат да получат все още дивидентите си за 2006 г. в размер на 0.20 лв. за акция, за 2004 г. - 0.10 лв., за 2003 г. - 0.20 лв. и за 2002 г. - 0.15 лева. Изплащането се извършва, както в брой от офиса на дружеството в София, така също и по банков път, след писмено искане от акционерите, в което се посочват трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за контакт, номер на лична банкова сметка, наименование на банката, банков код.
Нетната печалба на холдинга за първото полугодие възлиза на 1.492 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във