Банкеръ Daily

Новини

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД РАЗПРЕДЕЛЯ БРУТЕН ДИВИДЕНТ ОТ 0.20 ЛЕВА

На проведено общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена /ALBHL/ на 08.07.2006 г. са приети докладът на управителните органи за дейността и годишният финансов отчет на дружеството за 2005 година. Акционерите разпределиха от печалбата за 2005 г. в размер на 7 085 009.15 лв. 1 100 000 лв. за дивидент (брутен дивидент в размер на 0.20 лв. на акция), а остатъка оставиха като Неразпределена печалба. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20 юли 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във