Банкеръ Daily

Новини

АЛБЕНА 2000 АД НАМАЛИ УЧАСТИЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ-29 АД

Албена 2000 АД, к.к. Албена, е прехвърлило 31 300 свои акции, представляващи 6.50% от капитала на България-29 АД, София. Информацията е публикувана на сайта на борсата. След тази сделка, която е регистрирана в Централен депозитар на 16 ноември, участието на продавача в капитала на текстилното предприятие остана само 0.083 на сто. Албена 2000 Строителство и инженеринг ЕООД, което е 100% собственост на Христо Митев, е купувач на тези акции, с което дяловото му участие нарасна до 6.5491 процента. Другите по-големи акционери в България-29 са Алфа финанс холдинг със 7.63% и Булброкърс финанси с 12.88 на сто. Мажоритарният дял от 63.93% се държи от Албена Инвест Холдинг АД.
За първото деветмесечие на 2006 г. нетната печалба на България-29 намаля до 19 хил. лв. спрямо 29 хил. лв. за сравнимия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във