Банкеръ Daily

Новини

АЛБА БИА ПРЕНАСРОЧИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА 25 ЮЛИ

На 4 юни се е провело заседание на съвета на директорите на Алба ВиА АД, на което е разгледан въпроса за промяна на датата на годишното общо събрание на акционерите на дружеството, съобщиха от БФБ-София. Причините за това са, че е подадена покана за свикването му в Държавен вестник вместо в Агенцията по вписванията, и неизвършена до момента пререгистрация на дружеството.
В тази връзка то е пренасрочено за 25 юли 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във