Банкеръ Daily

Новини

Актуализация на симулационната версия на Xetra Release 11.1


БФБ-София АД уведомява, че посредством секцията Xetra на уеб-сайта на борсата е достъпен актуализиран календар на симулационната версия на Xetra Release 11.1, актуализиран вариант на header-файловете на Values API, самата инсталация на клиентския терминал, както и потребителско ръководство. Информацията е публикувана в сайта на борсовия оператор. Във функционално отношение, актуализацията не води до промени спрямо понастоящем използваната версия.
Повторната компилация на приложенията, които ползват header-файловете спрямо предходно публикуваната им версия за Xetra Release 11, не е задължителна, но е препоръчителна.
Внедряването на Xetra Release 11.1 в реална среда ще се извърши от 9 май 2011 г., за което допълнително ще бъде публикувано изрично ръководство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във