Банкеръ Daily

Новини

Активите на пенсионните фондове нараснаха с 18.41 на сто

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на юни е 4 040 954 души, като нараства с 2.77% на годишна база. Данните са от анализа на Управление Осигурителен надзор на Комисията на финансов надзор за дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2012 година.


Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51.46%, в професионалните - 85.60%, в доброволните - 57.97%, а в доброволните по професионални схеми - 32.89 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36.4 г., в професионалните - 42.8 г., в доброволните - 47.9 г. и в доброволните по професионални схеми - 41.3 години.


В системата на допълнителното пенсионно към края на юни са акумулирани нетни активи на стойност 5.068 млрд. лева. В сравнение с края на първото полугодие на 2011 г. е регистриран ръст от 18.41 на сто.


Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2012 г. възлизат на 53.82 млн. лв. и нарастват със 7.53% спрямо паричните постъпления през същия период на миналата година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото полугодие е в размер на 19.474 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във