Банкеръ Daily

Новини

Актив Пропъртис ще плати брутен дивидент от по 0.0055 лв. за една акция за 2010 година

Проведеното на 10 май общо събрание на Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив (5AX) е взело решение за разпределяне на брутен дивидент от по 0.0055 лв. за една акция за 2010 година.
Началната дата за изплащане на дължимите суми е 11 август.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 25 май.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 19 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във