Банкеръ Daily

Новини

Актив Пропъртис разпределя дивидент за 2009 година

Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив ще разпредели дивидент за 2009 г., ако днес акционерите гласуват предложението на мениджърите.
Проектът за решение предвижда за това да се използват следните суми: 388 573.39 лв., представляващи 99.6551% от печалбата на дружеството за 2009 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ в общ размер на 389 918.01 лв. плюс останалата неразпределена печалба за 2007 г., в размер на 3 769.92 лв., и останала неразпределена печалба за 2008 г., в размер на 2 218.69 лв., или общо като дивидент се разпределя сума в размер на 394 562.00 лв.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 16 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във