Банкеръ Daily

Новини

Акционерите ще обсъждат промени в мениджмънта на Добруджа холдинг

Редовното общо събрание на акционерите на Добруджа холдинг АД - Добрич (4D9), което ще се проведе на 5 май, ще гласува за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 година. Заедно с това ще се обсъдят и промени в съвета на директорите на дружеството. Предлага се да се освободят от длъжност Димитър Иманов Димитров и Георги Атанасов Желев, а за нови членове да се назначат Мирослав Петров Тасев и Светлозар Христов Караджов. Третият член на борда е Тошко Муцанкиев. Мандатът на новосформирания съвет на директорите ще е петгодишен - до 20 май 2016 гОДИНА.
В момента Тасев е управител на Нилекта принт ООД - Добрич, а Караджов управлява Караджов-С ЕООД - Добрич. И двамата не са акционери в Добруджа холдинг.
Акционерите ще разгледат и доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 година.
В дневния ред е и точката за избор на Одитен комитет. Предложението е за председател на контролния орган да се избере Климент Костадинов, а за негови членове - Димо Димов и Павлина Грънчарова.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 20 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 21 април.
Последната дата за сключване на сделки с акции на холдинговото дружество дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 19 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във