Банкеръ Daily

Новини

Акционерите ще гласуват за удължаване на срока на ликвидацията на дървообработващата фирма Дъб - Враца

Иван Василев Георгиев - ликвидатор на Дъб АД - Враца (4DB) свиква общо събрание на акционерите на 10 март, което ще обсъди доклад на ликвидатора за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за проверката на счетоводните документи.
Акционерите ще вземат решение за удължаване срока на ликвидацията с още 12 месеца и за освобождаване на ликвидатора за дейността му през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 25 март на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 24 февруари.
Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 22 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във