Банкеръ Daily

Новини

Акционерите ще гласуват промени в мениджмънта на Свинекомплекс Николово

Свинекомплекс Николово АД - Николово свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 25 ноември, което ще обсъжда промени в състава на съвета на директорите. Проектът за решение предвижда освобождаване като член на борда Здравелина Георгиева Василева. На негово място се предлага да бъде избрана Румянка Димитрова Михайлова, със срок на мандата му до 28 юни 2015 година.
Право на глас имат всички акционери, вписани в регистъра на Централен депозитар към 11 ноември. Писмените материали по дневния ред са на разположение на интересуващите се в офиса на дружеството по адреса на управлението му - село Николово, община Русе.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 9 декември на същото място и при същия дневен ред.
Справката в регистъра на Комисията за финансов надзор показва, че в момента в оперативното управление на дружеството влизат: Здравелина Георгиева Василева - изпълнителен директор, Марин Велиславов Чипев, Рашид Юсеинов Рашидов - заместник-председател на съвета на директорите, Румяна Димитрова Михайлова и Христо Иванов Ганчев.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с производство и търговия със свинско месо, разплодни и племенни животни, месо и месни произведения, търговска дейност в страната и в чужбина. Най-големите акционери са Лаудис Иинтернасионал ООД - София (занимава се с вътрешнотърговска дейност) с дял от 56.176% от общия капитал, и Лаудис Агро ЕООД - София (производство и търговия със селскостопанска продукция), с 18.283% дялово участие.
Дялово участие и в двете има софийската фирма Лаудис Холдинг Груп ООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във