Банкеръ Daily

Новини

Акционерите са одобрили промени в мениджмънта на Черноморски Холдинг - Бургас

Проведеното на 15 юли общо събрание на акционерите на Черноморски Холдинг АД - Бургас (5L3) е гласувало за прекратяване на пълномощията и договорите за управление на Стоян Динев и Стойчо Пасков като членове на съвета на директорите и е избрало Николай Георгиев за нов член на борда. Това става ясно от протокола, публикуван чрез БФБ-София. Заедно с това всички членове на управителния орган са освободени от отговорност за дейността им през изминалата година.
Акционерите са одобрили доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във