Банкеръ Daily

Новини

Акционерите разрешиха на Уеб Медия Груп да подпише договор за целеви заем с Развитие имоти - София

Проведеното на 16 март извънредно общо събрание на акционерите на Уеб Медия Груп АД - София (45W) е овластило съвета на директорите на дружеството да извърши сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, а именно: да подпише договор за целеви заем с Развитие имоти ООД - София.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с научни и технологически услуги, свързаните с тях компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги и рекламна дейност.
Уеб Медия Груп е медийна интернет компания, основана от Хирон-91 ЕООД и Вариант АБВ АД - фирми с богат опит в маркетинга и рекламата и в създаването, и менажирането на медии. Към настоящия момент дружеството притежава някои от най-популярните марки в българския интернет - news.bg, topsport.bg, lifestyle.bg, money.bg, finance.news.bg, gladen.bg, vsi4ko.bg и има изготвени проекти за други специализирани медии и сайтове за услуги.
Проектите на фирмата са част от цялостна програма за превръщането на компанията в една от най-големите групи от Интернет медии в България.
На 19 март е падежът за изплащане на дванадесето лихвено плащане по облигационния заем на дружеството - емисия 2008 г. с ISIN: ВG 2100006084. Плащането на лихвата ще се извърши чрез Централен депозитар АД, съгласно сключен договор.
Право да получат плащане на лихвата имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД един работен ден преди датата на плащането - 18 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във