Банкеръ Daily

Новини

Акционерите одобриха промените в устава на КД Пеликан

Проведеното на 15 октомври общо събрание на акционерите на инвестиционното дружество КД Пеликан АД - София (6KDA) е гласувало за промяна в адреса на управление на дружеството от бул. Фритьоф Нансен №9, ет. 2 на бул. България 58, блок С, ет. 7, офис № 24.
Акционерите са актуализирали устава на дружеството в съотвествие с приетите решения и въз основа на постъпилите предложения.
КД Пеликан АД е балансиран тип инвестиционно дружество, което инвестира 50% от паричните средства на своите акционери в акции и 50% в ценни книжа с фиксирана доходност (ДЦК, облигации, банкови депозити и други).
КД Пеликан е учредено като инвестиционно дружество от отворен тип на
30 март 2004 г., а от 7 юли е решението на КФН за извършване на дейност.
Дружеството е част от словенската финансова група КД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във