Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРИХА ПРОМЕНИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА НА ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ

На проведено на 25 юни общо събрание на акционерите на ЕкоИнвест Холдинг АД - Козлодуй е взето решение печалбата на дружеството за 2008 г., в размер на 64 591.91 лв., да бъде отнесена във фонд Резервен. Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година.
Акционерите са одобрили предложението за намаляване на броя на членовете на съвета на директорите от четири на три. След подадена молба са били освободени Мистрал - ТСС и Кирилка Василева Кирилова, а за нов член е избран Бисер Тодоров Игнатов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във