Банкеръ Daily

Новини

Акционерите одобриха финансовия отчет на фирмата в ликвидация Прибор - Копривщица

Общото събрание на акционерите на обявената в ликвидация фирма Прибор АД - Копривщица (5P3), проведено на 27 септември, е приело доклада на управителния орган за дейността, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на съвета на директорите - Недельо Петков Тричков - изпълнителен член, Стоян Николов Мулешков - председател на борда, и Стоян Петков Стоянов, за дейността им през 2009 година.
Още през 2008 г. производствената дейност на Прибор АД е спряна поради продължителна липса на поръчки и едновременно напускане на целия производствен персонал, които доведоха до обективна невъзможност дружеството да осъществява предмета си на дейност. Ето защо и общото събрание на акционерите на дружеството предприе мерки за прекратявене на дружеството и започване на процедура по ликвидация.
Съгласно решение на общото събрание, проведено на 15 юли 2009 г. в Търговския регистър е вписано прекратявене на дружеството и започване на процедура по ликвидация. Срокът на ликвидация е шестмесечен от вписване на решението за прекратяване на дружеството в Търговския регистър, което е станало на 31 август 2009 година. Мариан Иванов Нейков е избран от общото събрание на акционерите за ликвидатор и ще представлява дружеството до заличаване на дружеството от търговския регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във