Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ ОБНОВИХА МЕНИДЖМЪНТА НА МЕКОМ

Общото събрание на акционерите на Меком АД - София е гласувало предложените промени в органите на управление на дружеството. Намалява се броя на членовете на съвета на директорите на трима члена. Освободени са от длъжност Стефан Пенчев Ковачев и Николай Михайлов Папазов. За нов член на борда е избран Злати Георгиев Стоянов. Съответните промени са отразени и в актуализирания устава на дружеството. Всички членове на управителиня орган са били освободени от отговорност за дейността им през миналата година.
Акционерите са приели доклада на управителните органи за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността на групата, както и годишния финансов отчет на дружеството и годишния консолидиран финансов отчет на групата за 2008 година.
Одобрено е било предложението сума в размер на 3 360 240 лв. да бъде разпределена като дивиденти на акционерите за 2008 година. Други 133 382.29 лв. са заделени за фонд Резервен.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 14 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във