Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НСА АРОМА ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО НА 15 ЮЛИ

Поради липса на кворум, свиканото от Арома АД - София общо събрание на акционерите на 30 юни, не се е провело.
Във връзка с публикуваната покана в Държавен вестник то ще се състои на 15 юли на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 1 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във