Банкеръ Daily

Новини

Акционерите не са освободили от длъжност членове на съвета на директорите на Формопласт - Кърджали

Проведеното на 20 септември извънредно общо събрание на акционерите на Формопласт АД - Кърджали (4F8) не е освободило от длъжност членове на съвета на директорите. Причината за това решение е наложената принудителна административна мярка от Комисията за финансов надзор да не обсъжда и гласува по тази точка.
Проекторешението по единствената точка на общото събрание предвиждаше освобождаването на Ива Христова Гарванска-Софиянска и Формопласт 98 АД (като юридическо лице) от борда на дружеството. Предвид обстоятелството, че при освобождаване на двама от членовете на съвета на директорите, техният брой би паднал под законово установения минимум от трима членове, събранието единодушно е гласувало против предложението.
Така дружеството ще се управлява от досегашния състав на управителния орган, който е в състав: Формопласт 98 АД - София, Ива Христова Гарванска - Софиянска - председател на борда, и Бондс Адвайзерс ЕООД - София.
На заседанието е присъствал единствено акционерът Еврохолд България АД, който притежава 87.99% от капитала на предприятието за производство на шприцформи за пластмасови изделия за битови изделия, за селското стопанство, транспорт, хранително-вкусовата промишленост, хлебарство и млечни продукти, индустриални течности, както и в производството на собствени пластмасови изделия.
Формопласт следва своето мото - От идеята до крайното изделие!, през цялата своя 34-годишна история. То се изразява в процеса на изработка на дизайна на изделието, начертаването на технологичния маршрут, машинната обработка, събирането, напасването и окончателното изпитание на готовите шприцформи.
На 17 септември Еврохолд България АД е сключило договор за продажба на 51% от Формопласт АД, съобщиха от холдинга. През БФБ-София са прехвърлени 1 937 442 акции на предприятието от Кърджали при цена 1.17 лв., като сделката е на обща стойност от 2 266 807 лева. Купувач е Пластхим-Т АД, като инвестицията му е част от стратегията за изграждане на нова производствена база на територията на кърджалийското предприятие.
Приключването на тази сделка е част програмата за продажба на производствените предприятия на Еврохолд България АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във