Банкеръ Daily

Новини

Акционерите намалиха броя на мениджърите на Булгари резерв пропъртис

Проведенота на 4 октомври общо събрание на акционерите на Булгари резерв пропъртис АДСИЦ - София (1BG) е гласувало за намаляване на броя на членовете на съвета на директорите от четирима на трима. Одобрено е и предложението за промени в органите на управление на дружеството, а Пламен Симеонов Кралев е заличен като член на борда на директорите на компанията. Общото събрани е освободило от отговорност всички членове на управителния орган за дейността им през 2009 година.
Акционерите са приели доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за миналата година и анализа на регистриран одитор; за извършената проверка на счетоводните документи. Не се разпределя финансовия резултат, тъй като през 2009 г. дружеството реализира загуба.
Общото събрание е взело решение за закупуване на недвижим имот – терен в атрактивен туристически район в Италия с налична сграда върху него с цел реконструкция и продажба. Средствата за закупуване на недвижимия имот ще се осигурят чрез финансиране от банка, лизингово дружество и/или друга финансова институция и собствени на дружеството средства. Овластява се съветът на директорите да договоря и сключва договор за финансиране закупуването на недвижим имот – терен в атрактивен туристически район в Италия с налична сграда върху него с размер до 1.2 млн. евро. Недвижимият имот ще служи за обезпечаване на кредита. Овластява се борда на директорите да взема необходимите решения за сключването на предварителни договори, договори за кредит, нотариални актове, ипотеки при условия каквито договорят. Обционерите са одобрили и всички сключени до момента сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във