Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на ЗСК-Лозово - Бургас ще се съберат отново на 30 март

Поради липса на кворум, свиканото от ЗСК-Лозово АД - Бургас (3ZO) общо събрание на акционерите на 15 март, не се е провело.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 30 март на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД, към 16 март.
Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, се сключваха до 14 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във