Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Златни пясъци - Варна остават без дивидент за 2010 година

Проведеното на 15 юли общо събрание на акционерите на Златни пясъци АД - Варна (3ZL) е приело доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи.
Акционерите са освободили от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през изминалата година. Те са определили и общата сума за възнаграждения на членовете на надзора и на тези от Управителния съвет, на които няма да се възложи управлението на дружеството. Сумата ще се изплаща за периода до следващото общо събрание.
Избран е и Одитен комитет на Златни пясъци в състав: Емилия Миланова, Владимир Георгиев и Георги Георгиев, с мандат до следващо общо събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във