Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Златни пясъци ще се съберат отново на 31 май

Поради липса на кворум, свиканото от Златни пясъци АД - Варна (3ZL) редовно общо събрание на акционерите на 16 май, не се е провело, съобщиха от туристическата фирма.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 31 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 17 май. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, могат да се сключват до 13 май.
В дневния ред е точката за приемане на решение за обезпечаване с имущество на Златни пясъци АД на задължения на дъщерното дружество ЕСП Златни пясъци ООД към кредитни институции, търговци и други лица, свързани с извършваната от дъщерното дружество търговска дейност търговия с електрическа енергия съгласно лицензия и за предоставяне на парични средства по договори за заем

Facebook logo
Бъдете с нас и във