Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗЛАТАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Редовното общо събрание на акционерите на Златарска промишленост АД, София, което ще се проведе на 21 декември 2007 г., ще гласува за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г. и за избор на нови членове на съвета.
Освен това трябва да се приеме доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2006 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 7 януари 2008 г. на същото място и при обявения дневен ред.
Дружеството, чийто предмет на дейност е консултации по управление и стопанска дейност, се управлява от съвет на директорите в състав Бойко Апостолов - изпълнителен директор, Ангел Ангелов - изпълнителен директор, и Ваня Симова.
По-големите акционери са Григор Тончев с 6.750% от капитала, Зина Божкова с 5%, Ваня Симова с 4.980% и Валентин Стоянов с 2.5%, а останалите акции са собственост на други физически лица.
Компанията е мажоритарен собственик с дял от 80% в капитала на Златарски занаяти АД, София, което се занимава с производство и търговия с изделия от благородни метали, скъпоценни камъни и масова бижутерия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във