Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на ЗГММ - Перник ще се съберат отново на 6 ноември

Поради липса на кворум, свиканото от ЗГММ АД - Перник (3ZG) общо събрание на акционерите за 20 октомври, не се е провело.
Във връзка с това и публикуваната по-рано покана то се пренасрочва за 6 ноември на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 23 октомври.
Последната дата за сключване на сделки с акции на ЗГММ АД на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 21 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във