Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ВЗД ВСЕОТДАЙНОСТ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТ

Здравноосигурително дружество Всеотдайност АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите на 12 юни 2008 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще вземе решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите, и по предложените промени в състава на управителния орган на дружеството, респ. избор и освобождаване на негови членове.
В момента дружеството се управлява от Виктория Петкова Петкова, Даниела Георгиева Минкова - изпълнителен директор, Евгения Петрова Колева - председател на съвета на директорите, Никола Божилов Василев и Петър Николов Тивчев.
Акционерите ще разгледат и годишния финансов счетоводен отчет на дружеството за 2007 г., доклад за дейността и ще гласуват решение относно финансовия резултат за миналата година, включително решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд Резервен и за изплащане на дивидент.
В дневния ред е и точката за обсъждане на изменение и допълнение на устава на дружеството.
Писмените материали са на разположение на акционерите. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 26 юни 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Капиталът, който е в размер на 2 млн. лв. е разпределен между Ивайло Мирославов Семов с дял от 30% и Волф АД със 65 на сто от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във