Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ВИДАХИМ ЩЕ ОБСЪЖДАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Видахим АД - Видин свиква извънредно общо събрание на акционерите на 8 февруари 2008 г., съобщиха от БФБ-София. То ще обсъди предложените промени в органите на управление на дружеството.
Оперативното управление в момента се осъществява от Евгени Стойков - изпълнителен директор,
Красимир Атанасов - изпълнителен директор, Ренета Копандакова, Ченко Ченков, Веселин Йоргов, Милен Врайков и Севдалина Димитрова.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 23 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, а право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 25 януари 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Видахим на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 23 януари 2008 година.
Мажоритарният дял от 70% в предприятието за производство на гуми се държи от Пристисгруп - водно строителство, а Министерство на икономиката и енергетиката е с 25.09 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във