Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ВАКУУММЕТ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ПРОМЕНИ В БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Редовното общо събрание на акционерите на Вакууммет АД, Нови Искър, е насрочено за 30 декември 2007 г., стана ясно от Държавен вестник. То ще гласува за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г. и за промени в състава на борда.
Акционерите ще обсъждат доклад за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет за 2006 година.
Сред точките в дневния ред и предложение за изменение и допълнение на устава на дружеството. Общото събрание трябва да приеме решение и за изменение на основния капитал на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 януари 2008 г. на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и се предоставят за сведение в седалището на дружеството в предвидения от закона срок.
Предметът на дейност е съсредоточен в производство на сплави от цветни метали - основно цинкови и алуминиеви, отляти в три вида калъпи с различни размери. Освен това се произвеждат и точни отливки от алуминиеви сплави в машина с противоналягане с пресформа на клиента по метода на акад. Балевски.
Капиталът на компанията е в размер на 104 406 лв., и той е разпределен между Николай Тошев, който държи 47%, Олга Тончева с 2%, ВАКУУММЕТ-ЕВТ със 7%, Министерство на икономиката и енергетиката с 3%, а група физически лица са собственици на 39 на сто от акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във