Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА УСТРА ХОЛДИНГ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Извънредното общо събрание на акционерите на Устра холдинг АД, Кърджали, е насрочено за 19 ноември 2007 г., съгласно покана, публикувана в Държавен вестник. То трябва да гласува изменение устава на дружеството, с което се овластява съвета на директорите да извършва увеличаване на капитала съгласно чл. 196, ал. 1 Търговския закон. Освен това събранието трябва да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството при спазване на изискванията по чл. 194 Търговския закон. При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции.
Справката в ДАКСИ показва, че капиталът на холдинга, който се занимава с общо строителство на сгради и строителни съоръжения, е 194 089 лева. Акционери в компанията са гр,па физически лица.
Търговското дружество Устра - Холдинг е основано през 1948 г. и строи обекти на цялата територия на Кърджалийска област, в градовете София, Варна, Бургас, Попово и няколко обекта в Русия, като подизпълнител на немската фирма “Хохтиф”.
Към настоящия момент това е най-добре окомплектованата строителна фирма в региона, като разполага с дълготрайни материални активи на стойност 20 млн. евро.
Съвет на директорите, представляван от председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор, организира и ръководи дейността на централизиран принцип. Дружеството се състои от управление и пет дъщерни еднолични дружества с ограничена отговорност, чийто едноличен собственик на капитала е холдинга. Едноличните дружества се ръководят от управители и са профилирани в дейността си с оглед задоволяване изисквания на клиента, както по отношение на изпълняваното строителство, така и към предлаганите строителни продукти и услуги.
Със собствена база, оборудване и механизация, с високо квалифициран персонал Устра - Холдинг осъществява основните си дейности разпределени между Устра - Тур, Устра - Строй, Устра - Бетон, Устра - Мостремонт и Устра - Комплект.
Оперативното управление се осъществява от Жулиета Стоянова Хаджийска, Кольо Георгиев Кръстев, Валери Николов Хаджийски и Николай Денчев Николов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във