Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА УНИПАК АД ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Съветът на директорите на Унипак - АД, Павликени, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20 декември 2006 година. Поканата е публикувана в Държавен вестник. Единствената точка в дневния ред предвижда извършване на промени в числения и персоналния състав на СД. При липса на кворум събранието ще се проведе на 19 януари 2007 година.
В две сделки през октомври и ноември Северкооп Гъмза Холдинг АД, София, продаде 15.29% от капитала на Унипак АД и намали участието си до 8.16 на сто. Други акционери са Калин Павлов Тихолов с дял от 8.17% и Рейнхам България ЕООД с 35.93 на сто.
Унипак АД приключи деветмесечието на 2006 г. с неконсолидирана печалба от 36 хил. лв. спрямо 627 хил. лв. за съответния период на миналата година. Нетните приходи от продажби за периода се понижават до 7.129 млн. лв. от 8.157 млн. лв. година по-рано. Към края на септември около 12% от продукцията на предприятието за производство на опаковки са реализирани в чужбина. Разходите за дейността също отчитат спад до 7.1 млн. лв. спрямо 8.09 млн. лв. към 30 септември 2005 година.
В момента продължава изплащането на дивидента за 2005 г., като крайният срок е 13 декември 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във