Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА УНИФАРМ ПОЛУЧАВАТ ПО 0.60 ЛВ. ДИВИДЕНТ ЗА 2008 Г.

Проведеното на 23 юни общо събрание на акционерите на Унифарм АД - София (59X), е гласувало за разпределяне на брутен дивидент за 2008 г. в размер на 0.60 лв. на акция.
Право да получат част от печалбата за миналата година ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 7 юли.
Последната дата за сключване на сделки с акции на фармацевтичната компания на борсата, в резултат на които приобретателят ще има право на дивидент, е 3 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във