Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА УЕБ МЕДИЯ ГРУП ПРЕИЗБРАХА МЕНИДЖЪРИТЕ ЗА ОЩЕ ПЕТ ГОДИНИ

Проведеното на 22 май 2008 г. общо събрание на акционерите на Уеб Медия Груп АД - София е взело решение да преизбере действащия до момента съвет на директорите с мандат за още пет години.
Акционерите са приели доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., както и начина за разпределение на печалбата на компанията. От печалбата, в размер на 26 723.79 лв., общо 2 673 лв. се заделят за попълване на фонд Резервен, а останалата част - 24 050.79 лв., остава като Неразпределена печалба.
Общото събрание е освободило от отговорност всички членове на управителните органи за дейността им през изминалата 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във