Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Търговски център Тракия АД, Пловдив, свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 11 януари 2008 г., което ще гласува предложените промени в състава на съвета на директорите на дружеството.
Акционерите ще определят и месечните възнаграждения и гаранциите за управление на членовете на съвета на директорите.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 28 януари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.
Справката в ДАКСИ показва, че дружеството за отдаване под наем на собствени недвижими имоти, се управлява от Никола Григоров - изпълнителен директор, Марияна Велкова и Десислава Белева-Димитрова, а Адванс Пропъртис държи 99% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във