Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ТРАНССТРОЙ - ВАРНА ЩЕ ИЗБИРАТ НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Варненското дружество Трансстрой - Варна АД свиква общо събрание на акционерите си на 11 януари 2008 г., което ще вземе решение за освобождаване на членове на съвета на директорите и избор на нови.
Акционерите ще решават и за промяна на вида на акциите, и съответно устава на дружеството. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 11 февруари 2008 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите акционери.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с общо строителство на сгради и строителни съоръжения, а оперативното управление в момента се осъществява от съвет на директорите в състав Иван Накев, Игнат Атанасов, Арто Тахмизиян, Христо Попов, Румен Янков - изпълнителен директор, и Златко Панталеев.
Мажоритарният дял в компанията (83%) се държи от Трансстрой-1, а останалите акции са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във