Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на тютюневата фабрика Исперих-БТ остават без дивидент за 2009 година

Тютюневата фабрика Исперих-БТ АД - Исперих (4IS) свиква общо събрание на акционерите си днес (25 февруари), което ще обсъди доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализа на регистрирания одитор за проверката на счетоводните документи. Ще се вземе решение и за начина за разпределение на финансовия резултат. Фирмата приключи 2009 г. със загуба от 719 хил. лева.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 март на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 11 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във