Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО НА 20 ЮЛИ

Поради липса на кворум, свиканото от Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна общо събрание на акционерите на 6 юли, не се е провело.
Във връзка с това и публикуваната в Държавен вестник покана, то се пренасрочва за 20 юли на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 6 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във