Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СВИЛОЗА ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

На 25 ноември 2006 г. е насрочено извънредно общо събрание на акционерите на Свилоза АД. Те ще гласуват за промяна в устава на дружеството, с която в срок до пет години съветът на директорите ще има право да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции, докато той достигне общ номинален размер от 100 млн. лева. С право на глас в общото събрание са всички акционери, придобили акции до 8 ноември 2006 година. При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 декември.
В момента записаният и внесен капитал на Свилоза АД е в размер на 6.658 млн. лв., като 87.07% от него са притежание на компанията A.R.U.S. Ltd.
Печалба на компанията към 30 септември 2006 г. след облагане с данъци възлиза на 49 хил. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във