Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СТРОЙКОМБИНАТ - М ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА МУ

Стройкомбинат - М АД, Стара Загора, свиква общо събрание на акционерите на 7 януари 2008 г., което трябва да гласува предложените промени в състава на съвета на директорите и да определи възнаграждението на членовете му за 2008 година.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 25 януари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждането на събранието всеки работен ден.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с общо строителство на сгради и строителни съоръжения. Акционерният му капитал е в размер на 130 хил. лв., като Холдинг ЗАГОРА държи 59% от акциите с право на глас, Холдинг Център - 23%, а група физически лица със със 17 на сто.
Оперативното управление се осъществява от Стефан Недялков, Митко Динев, Любо Ламбов и Ирина Динева. Последните двама са изпълнителни директори и предсатвляващи дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във