Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СТАТУС ИМОТИ ОСТАНАХА БЕЗ ДИВИДЕНТ ЗА 2006 Г.

Общото събрание на акционерите на Статус имоти АДСИЦ - София е решило да не се разпределя дивидент за 2006 година. Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет за 2006 година. Дружеството отчете нулев финансов резултат, тъй като приходите от дейността са равни на разходите през годината.
Акционерите са освободили от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през миналата година.
Предметът на дейност на Статус имоти е свързан с покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, както и отдаването им под наем, лизинг или продажбата им.
Учредители на дружеството са инвестиционното дружество Адванс Инвест АД с дял от 30% от капитала, Статус Инвест АД с 20 на сто и девет физически лица, които държат останалите 50 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във