Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Слънчев бряг избраха нов съвет на директорите

Извънредното общо събрание на акционерите на туристическата фирма Слънчев бряг АД, проведено на 4 май, е избрало нов съвет на директорите на дружеството. В него влизат Мария Михалева (Алма тур-БГ - София), Соня Енилова (Ес енд Ди консултинг ООД - Бургас), Константин Лефтеров (ЕТ Джими Лефтеров), Златко Димитров (заместник-областен управител на Бургас) и Иво Маринов (заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма).
Новото ръководство е избрано с тригодишен мандат. То заменя досегашните членове на съвета на директорите Малина Стратиева, Младен Мутафчийски, Ели Анави, Кольо Колев и Пламен Александров.
Членовете на директорския съвет, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в администрацията, няма да получават възнаграждение за работата си в борда. Това е регламентирано в чл. 7, ал 3 от Закона за държавния служител и чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията.
В момента 75% от капитала на Слънчев бряг АД са собственост на държавата и 25% - на дребни акционери.


Facebook logo
Бъдете с нас и във