Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Слънце Стара Загора-Табак ще се съберат отново на 9 ноември

Поради липса на кворум, свиканото от Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора (3JO) извънредно общо събрание на акционерите на 25 октомври, не се е провело.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 9 ноември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събрание, или към 26 октомври. Последната дата за сключване на сделки с акции на тютюневата фабрика на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 22 октомври.
В дневния ред са точките за гласуване на промени в устава на дружеството и за вземане на решение за издаване на облигации. Проектът за решение предвижда да бъдат издадени облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 10 млн. евро или равностойността им в друга валута. Съветът на директорите ще бъде овластен да определя вида на облигациите, конкретните параметри на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във