Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛИВНИЦА-1968 ОСТАНАХА БЕЗ ДИВИДЕНТ ЗА 2006 Г.

Общото събрание на акционерите на Сливница-1968 АД - Сливница е приело доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2006 година. В края на миналата година предприятието отчита печалба след облагане с данъци в размер на 307 хил. лева. Членовете на управителните органи са освободени от отговорност за дейността им през 2006 година. Оперативното управление на предприятието за производство на фурнир и дървесни плочи се осъществява от съвет на директорите в състав Стефка Иванова Иванова - изпълнителен директор, Мартин Пенев Пейчев и Пламен Иванов Грозданов.
Справката в ДАКСИ показва, че акционерният капитал е разпределен между Сливница 2000, което държи 18%, Теодор Александров Цветков е с 23%, група физически лица са собственици на 16%, а ФСП Продукт притежава 40 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във