Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Северкооп Гъмза Холдинг ще се съберат отново на 14 юни

Поради липса на кворум, свиканото от Северкооп Гъмза Холдинг АД - София (6S4) общо събрание на акционерите на 25 май, не се е провело, съобщиха от бившия приватизационен фонд.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 14 юни на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 31 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на холдинговото дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 27 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във