Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕВЕР ХОЛДИНГ ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО НА 20 ОКТОМВРИ

Поради липса на кворум, свиканото от Север Холдинг АД - София, общо събрание на акционерите на 8 октомври 2007 г., не се е провело. Във връзка с поканата, публикувана в Държавен вестник, то се пренасрочва за 29 октомври 2007 г. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 15 октомври. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 11 октомври.
Мажоритарен собственик в бившия приватизационен фонд е Петрургия АД с дял от 66.46% от капитала.
Нетна консолидирана печалба на Север холдинг към 30 юни тази година е в размер на 540 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във