Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Север Холдинг ще обсъждат промени в мениджмънта

Север Холдинг АД - София свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 20 декември, съобщиха от дружеството. То ще обсъди предложението за промени в състава на съвета на директорите. Проекторешението предвижда освобождаване на Стоян Савов Шопов поради достигната възраст за пенсиониране и избор на Стоян Савов Шопов в управителния орган във връзка със дългогодишния опит и висока квалификация. Ще бъде гласувано и възнаграждението на мениджърите, като се предлага то да бъде в размер на една минимална работна заплата за страната..
В момента в оперативното управление на бившия приватизационен фонд влизат Стоян Савов Шопов - изпълнителен член, Румен Петров Митев и Румен Симеонов Симеонов.
Най-голям акционер в дружеството е Петрургия с дял от 47.814% от общия капитал. Други юридически лица държат 11.346%, а група физически лица притежават 40.840% от книжата с право на глас.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 6 декември. Сделки с акции на холдинговото дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е възможно до 2 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във