Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА РУДОДОБИВ И ОБОГАТЯВАНЕ 98 ОСТАВАТ БЕЗ ДИВИДЕНТ ЗА 2006 Г.

Съветът на директорите на Рудодобив и обогатяване 98 АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите на 22 октомври 2007 г.стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще обсъжда доклада за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г., както и предложението на мениджърите за разпределение на реализираната печалбата. Акционерите трябва да гласуват за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през миналата година. При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Оперативното управление на рудодобивното дружество се осъществява от Миглена Леонидова Домушка - изпълнителен директор, Александър Матев Гарванов, Лозан Първанов Лозанов, Бойко Благоев Ивчев и Йорданка Стаменова Александрова.
Група физически лица държат 81% от капитала на предприятието за добив на руди на цветни метали и техните концентрати, а по 9% от акциите имат Явор Александров Ефтимов и Божидар Василев Дафински.
Компанията участва в управлението и като собственик в Кремиковци-Рудодобив АД, София, с дял от 49%, а Кремиковци АД контролира останалите 51 на сто от акциите. Съвместното предприятие се занимава с добив на железни руди и техните концентрати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във