Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО НА 7 АВГУСТ

Поради липса на кворум свиканото от Република Холдинг АД - София общо събрание на акционерите на 21 юли, не се е провело.
Във връзка с публикуваната покана, то се пренасрочва за 7 август на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на самото събрание, или към 24 юли.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в събранието, е 22 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във