Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО НА 26 ЮНИ

Поради липса на кворум, свиканото от Развитие Индустрия Холдинг АД - София (6R1) общо събрание на акционерите на 11 юни, не се е провело. Във връзка с публикуваната по-рано покана то се пренасрочва за 26 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 12 юни.
Последната дата за сключване на сделки с акции на холдинговото дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 10 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във